Bedrijfsfitness en WKR-regeling, hoe werkt dat?

bedrijfsfitnessruimte

De gezondheid van medewerkers komt steeds meer centraal te staan in bedrijven en hierbij hoort ook het stimuleren van voldoende beweging. Dit kan onder andere bereikt worden door aan bedrijfsfitness te doen. Bedrijfsfitness is een onderdeel van gezondheidsmanagement en hier wordt steeds meer budget voor vrijgemaakt. Immers zorgt een goede gezondheid onder werknemers voor een hogere productiviteit en meer succes voor een bedrijf. Wat houdt bedrijfsfitness precies in? Hoe levert het een belastingvoordeel op? En wat is de WKR-regeling?

Wat is bedrijfsfitness precies?

Het managen van de gezondheid wordt steeds belangrijker en steeds meer bedrijven stellen dan ook een budget beschikbaar voor bedrijfsfitness. Vanuit dit budget financiert een werkgever een aantrekkelijke korting voor werknemers, waardoor zij gestimuleerd worden om meer te bewegen. Hoe lager de financiële drempel is, hoe meer medewerkers aan fitness of een andere sport beginnen. Dit verhoogt de gezondheid van de werknemers en heeft een direct effect op hun productiviteit. Een gemiddelde sportende medewerker verzuimt per jaar namelijk zes dagen minder dan een niet-sportende collega.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om bedrijfsfitness op eigen locatie te laten plaatsvinden door te investeren in fitness materialen. In dit geval gaat het niet ten koste van de WKR en werknemers kunnen samen sporten tijdens gezamenlijke trainingsmomenten. Echter, er kan ook een externe partij ingeschakeld worden, waardoor geen materialen aangeschaft hoeven te worden.

Dit duidt ook gelijk de voordelen voor medewerkers aan die bedrijfsfitness tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden krijgen. Immers kun je als werknemer dan samen met je collega’s sporten en je krijgt er een fit en gezond gevoel van. En dit allemaal tegen een aanmoedigende prijs.

Wat is de WKR?

WKR staat voor werkkostenregeling en stelt een werkgever in staat om onbelaste vergoedingen aan werknemers te geven. Hierbij kunnen dingen vergoed worden waar werknemers een privé voordeel uit halen, zoals gereedschap, kerstpakketten, tablets en sport abonnementen. Van dit laatste is sprake bij bedrijfsfitness. Hierbij is het wel van belang dat het totale bedrag van deze vergoedingen onder de vrije ruimte blijft, wat wordt berekend aan de hand van de loonsom van alle medewerkers bij elkaar. Wanneer het bedrag toch boven deze grens reikt, moet een extra bedrag aan belasting betaald worden.

De vrije ruimte is vanaf 2020 verhoogd naar 1,7 procent over de eerste 400.000 euro, wat betekent dat ondernemingen nu kunnen genieten van 2.000 euro extra vrije ruimte. Voor 2020 en 2021 geldt overigens nog dat dit percentage op drie procent ligt, wat te wijten is aan de Corona pandemie. In dit geval is er 7.200 euro beschikbaar als extra vrije ruimte. Des te meer reden om aan bedrijfsfitness te gaan doen.

De kosten van de korting op bedrijfsfitness moeten dus ook binnen deze vrije ruimte vallen. Veel bedrijven maken hierbij gebruik van het cafetariamodel. Een medewerker mag hierbij zijn belaste loon ruilen voor een onbelast fitness abonnement, waarbij het belastingvoordeel gelijk is aan het percentage aan loonbelasting dat hij of zij afdraagt. Financieel gezien is dit erg aantrekkelijk voor zowel werknemers als werkgevers. Een organisatie bespaart namelijk op de sociale werkgeverslasten doordat de belastingdienst betaalt mee aan het fitness abonnement.

Bedrijfsfitness en de WKR-regeling voor jouw organisatie

Om medewerkers gezond te houden, kunnen ondernemingen bedrijfsfitness aanbieden, zowel op locatie als op een externe plek. Dit kan aantrekkelijk gemaakt worden door gebruik te maken van de WKR, waarbij binnen de vrije ruimte een korting aangeboden kan worden op sport abonnementen. Zo blijven werknemers én werkgevers fit en gezond, tegen een aantrekkelijke prijs.

Misschien vind je ook leuk...