Asset management in openbare ruimte

managing assets

Assetmanagement is letterlijk vertaald ‘het beheer van kapitaalgoederen’. Bij assets kan je denken aan assetsystemen zoals infrastructuur, bijvoorbeeld bruggen, wegen en sluizen en openbare ruimte.

Waarde creëren

Voorzieningen als openbare ruimte en infrastructuur zijn onmisbaar in maatschappelijke thema’s als gezondheid, economie en leefbaarheid. Assets voor die waardes bepaalde prestaties leveren. Er is een scala aan activiteiten/maatregelen nodig, bijvoorbeeld reconstructie en nieuwbouw. Hier zijn op diverse manieren kosten aan verbonden, zoals materiaalkosten. Presteren assets onvoldoende? Dan nemen risico’s toe. Hierbij kan je denken aan gevolgen voor de eerder genoemde waarde leefbaarheid, maar ook financieel.

Assetmanagement ≠ onderhoud? en beheer

Assetmanagement ziet Curo Vastgoed als de doorontwikkeling van beheer. Dus beheer vanuit een innovatief perspectief. Hierbij zijn de volgende elementen van belang: denken in waarde, verbinden van teams, prestaties, risico’s, mensen en disciplines. Curo Vastgoed helpt graag organisaties die bereid zijn te werken aan waardevolle assets.

Hoe zet je het in de praktijk in?

Beheerorganisaties van openbare ruimte en infrastructuur staan voor grote uitdagingen. De veranderende omgeving door ontwikkelingen op gebied van energie, duurzaamheid en technologie. Assets verouderen en worden intensiever gebruikt. Van de organisaties wordt verwacht dat ze effectief, transparant en efficiënt de budgetten besteden.

Er liggen ook kansen. Curo Vastgoed wil samen met jou werken aan doeltreffend, voorspelbaar en toekomstbestendig assetmanagement. Hier zijn vier elementen voor nodig:

1. EEN DOELGERICHTE AANPAK
Het procesketen bestaat uit beleidsontwikkeling, voorbereiding, programmering, evaluatie, uitvoering en verbetering. Dit procesketen loopt soepel door een doelgerichte aanpak, waardoor je de optimale waarde uit jouw assets haalt. Financiële consequenties dienen inzichtelijk te worden gemaakt. Wanneer dit niet gebeurt, loop je als organisatie het risico om niet efficiënt de middelen te besteden. Dit heeft gevolgen voor de kosten, risico´ s en prestaties van jouw assets.

Onze professionals kunnen je adviseren over groot onderhoud, renovatiekosten en investeringskosten. Op relatief korte termijn kunnen wij een Life Cycle Costs berekening aanleveren. Hierbij worden naast onderhoud en beheer ook de investeringskosten betrokken.

2. INFORMATIE OP ORDE
Noodzakelijk is een goede informatievoorziening. Hierbij gaat het om informatie over onder andere de ligging, prestaties en conditie van jouw assets. Bovendien is het van belang om na te denken over jouw informatiebehoeften. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de informatie, betrouwbaar, snel toegankelijk en actueel is. Met een beter inzicht kan je nog gerichter acteren op het onderhoud en beheer in de openbare ruimte. Dit zorgt voor lagere kosten. Dankzij (integrale) informatiesystemen is het mogelijk om simpel vooruit te kijken voor meerdere jaren.

Uit onze ervaring blijkt dat een functionerend informatiesysteem en datamanagement noodzakelijk is binnen assetmanagement. Op deze manier houd je je bezig met voorspellend onderhoud, Artificiële intelligentie en risicogestuurd beheer.

3. HOOGWAARDIGE KENNIS
Inhoudelijke en hoogwaardige technische kennis van de assets blijven essentieel. Je haalt de maximale waarde uit de assets door kennis over bijvoorbeeld duurzaamheid, techniek en risicomanagement. Een asseteigenaar is verantwoordelijk om aan te tonen wanneer een kunstwerk aan de eisen voldoet. Door de juiste kennis komt de organisatie niet voor onverwachte verrassingen te staan. Op basis van organisatiewaarden en stakeholdereisene kan de organisatie een balans vinden in kosten, prestaties en risico’s.

Onze experts in assetmanagement voor kunstwerken hebben ruime ervaring in de bepaling omtrent de capaciteit van kunstwerken. Bovendien kunnen wij jou helpen om de veiligheid van machine van kunstwerken te borgen. Wij hebben als doel om jou van advies te voorzien waarbij je efficiënt en kosteneffectief te werk kan gaan, tegen zo min mogelijke risico’s.

4. PROFESSIONEEL TEAM
De betrokkenen in jouw organisatie zijn bepalend voor het succes van het assetmanagement. Een goede beheerorganisatie en een professioneel team vormen het belangrijkste element voor assetmanagement dat toekomstbestendig is.

Wij kunnen je helpen bij één/meer van deze elementen. Onze dienstverlening is gebaseerd op NEN-ISO 55000 – kwaliteitssysteem voor assetmanagement-/beheerorganisaties. Bovendien gebruiken wij het iAMPro Assetmanagementmodel. Dit biedt houvast bij het in de praktijk brengen. Wij leggen de nadruk meer op informatiemanagement én mens. Dit plaatsen wij in het centrum van het assetmanagement model. Wij kunnen voor een goede implementatie binnen de organisatie zorgen en advies geven over de organisatie.

Het gaat om waardevolle assets met optimale balans tussen risico’s, prestaties en kosten. Onze grootste passie is om bij te dragen aan toekomstbestendige assetmanagement.

Misschien vind je ook leuk...